Onderzoek

Het belang van financiële basiskennis wordt benadrukt in het “Thematic Working Group on Entrepreneurship Education” rapport van november 2014 (klik hier voor het rapport). Het 70 pagina’s tellende rapport behandelt de resultaten van een Europees onderzoek. Het rapport benadrukt dat, binnen de voort durende leeractiviteiten in Europa, de leerresultaten op het gebied van ondernemerschap onderontwikkeld en versnipperd zijn. Het onderzoek benadrukt duidelijk dat de leerresultaten niet goed verwoord zijn in Europa, met doorgaande implicaties voor beleidsmakers, onderwijzers, beoordelaars en leerlingen.

Ander belangrijk bewijs, aangetoond door een onderzoek van Ernst & Young onder ondernemers (klik hier voor het onderzoek) laat zien dat het financieren van een nieuwe start-up erg lastig kan zijn voor jonge, ambitieuze ondernemers zonder eigen financiële middelen, zeker in landen met hoge start-up kosten.

En inderdaad, het onderzoek benadrukt dat ‘ondernemers worden gemaakt, niet geboren’. Meer dan 80 procent van de ondernemers in het onderzoek zijn ervan overtuigd dat ondernemerschapscompetenties kunnen en zouden moeten worden aangeleerd. Het onderwijzen van ondernemerschap heeft meer aan een hands-on aanpak dan het behandelen van traditioneel academische onderwerpen.

“Stimuleer lifelong learning voor ondernemers”

Ondernemers zullen een hele reeks management en zakelijke competenties aan moeten leren om hun bedrijf te laten groeien.